• 0216 - 606 30 38

Yüksek Lisans Tezi Hazırlama

İş hayatında daha iyi bir kariyer ve daha yüksek bir statü edinmenin ön koşullarından bir tanesi CV’de yer alan eğitim geçmişidir. Yoğun rekabetin yaşandığı piyasa koşullarında artık sadece “üniversite mezunu olmak” yeterli olmamaktadır. Bu şartlar altında bireyler, lisans eğitimlerinin üzerine çeşitli donanımlar ve eğitimler ekleyerek rakiplerinin bir adım önüne geçmek için çaba sarf etmektedir. Bu doğrultuda kullanılan en yaygın yöntemlerden bir tanesi de yüksek lisans yapmaktır. Lisans eğitiminin hemen ardından yüksek lisansa başlamak mümkün olduğu gibi, günümüzde pek çok kesim tarafından tercih edilen şekli ile belirli bir iş deneyiminin ardından yüksek lisans başvuruları da yapılmaktadır. Aslında burada insanları yönlendiren şey yukarıda da değinildiği gibi kariyer hedefleri ve daha çok kazanma isteğidir. Diğer bir alternatif ise akademisyen olma hayalleri ile yola çıkmaktır.
Gerekçesi ne olursa olsun, öğrenci yüksek lisansa başladığında önceki eğitim hayatında olmadığı şekilde yoğun bir çaba sarf etmek ve maddiyat ayırmak zorunda kalır. En nihayetinde yorucu ders döneminin ardından kavram olarak aşina ama işleyiş olarak yabancı olduğu “tez hazırlama” dönemine girer. İşte bu noktada bir çokları için kabus başlamış olur.

TÜM KAYNAKLARIM VAR AMA TEZ HAZIRLAYAMIYORUM

Yüksek lisans tez hazırlama aşamasında öğrencilere atanan danışmanlar çoğu zaman yoğun iş tempolarını, danışmanlık yaptığı öğrenci sayısını ve diğer kişisel problemlerini gerekçe göstererek tez danışmanlığı konusunda doğru yönlendirmelerde bulunmaz. “Kaynaklarını araştır, daha sonra tekrar görüşürüz” ya da “Bu konuda yapılmış çalışmaları incele, sonrasına karar veririz” gibi ifadeler ile öğrenciyi yönlendirdiklerini düşünürler. Tavsiyeler üzerine tüm kaynakları önüne yığan öğrenci nereden başlayacağına asla karar vermez.

BİLİMSEL ARAŞTIRMA BASAMAKLARI VE HİPOTEZ

Aslında yapılması gereken ilk aşama hipotezi belirleyip bunun üzerinden araştırmaları sağlamaktır. Kurulan hipotezin test edilmesine yönelik araştırmalar, tez hazırlama sürecinin ilk adımıdır. Belirli bir sistematik içerisinde kaynak derlemesi ile oluşturulan literatür, analizler ile bütünleşerek tezi ortaya çıkarır. Gerek yanlış yönlendirmeler, gerekse zaman azlığı ve konsantrasyon eksikliği gibi kişisel problemler nedeni ile öğrenci, tez yazdırma ihtiyacını karşılayacak bir tez hazırlama merkezi arayışı içine girer.

BİZ NE ÖNERİYORUZ?

Bu noktada işletme olarak bize başvuran öğrencilerin yüksek lisans tez hazırlama sürecini en doğru şekilde yönetmek üzere hareket ediyoruz. Prensip olarak mutlak orijinallik garantisi çerçevesinde literatür araştırmaları yaparak, konuyu en iyi açıklayan analizleri de çalışmaya dahil etmek sureti ile öğrencinin başarısını garanti altına alıyoruz. Okul tarafından kendisine atanan danışmanın taleplerini de dikkate alarak en doğru tez danışmanlığı sürecini yönetmek için gayret ediyoruz. Ekibimiz içerisinde yapılan iş bölümleri çerçevesinde tezin birden fazla profesyonel tarafından değerlendirilmesini sağlıyor, olası hataların ve eksikliklerin önüne geçmiş oluyoruz.
Oluşturduğumuz ekip ve çalışma sistemi ile müşteri memnuniyet önceliği doğrultusunda hareket eden bir tez yazım merkeziyiz. Türkiye’nin tüm üniversitelerinde, -ekibimizin uzmanlık sınırları içerisinde kalmak şartı ile- her bölüm için yüksek lisans tez danışmanlığı sunmaktayız. Hazırladığımız yüksek lisans tezlerinin orijinalliğini Turnitin ile raporlayıp teslim ediyor ve mezuniyet gerçekleşinceye kadar gereken tüm revizeleri tamamlıyoruz. Sunduğumuz tez danışmanlık hizmetinde öğrencinin başarısını %100 garanti ediyor, aksi durumda ücret iadesi gerçekleştiriyoruz.

NASIL BİR TEZ DANIŞMANLIĞI SÜRECİ?

Öğrenci tez yazdırma talebi ile bize başvurduğunda öncelikli olarak eğer mümkünse İstanbul Maltepe ya da Bakırköy ofislerimizde yüz yüze görüşme talep ediyoruz. Bizler, öğrencilerimizin kariyerlerinde bir dönüm noktası olacak tez sürecini üstlenirken, öğrencinin kimler ile çalıştığını görüp karar vermesi gerektiği inancındayız. Yapılan görüşmedeki konu üzerindeki istişareler, araştırmanın sınırlarını en doğru şekilde çizmeyi sağlamaktadır. Öğrenci kendisine atanan koordinatör ile dilediği zaman yüz yüze gelmek sureti ile tezini en doğru biçimde yürütme şansına sahip olmaktadır.
Bu süreç içerisinde koordinatör tezin genel çerçevesini dikkate alarak kendisine bir ekip oluşturmaktadır. Yüksek lisans tezi için oluşturulan ekipler minimum 5 kişiden oluşmaktadır. Koordinatör ile birlikte, konu üzerinde uzman bir diğer üyemiz, literatür araştırmalarını yapmakta ve tezin genel metnini oluşturmaktadır. Tez metnindeki alıntı oranlarını düzenlemek ve tezin dilini akıcı hale getirmek üzere Türkçe ya da edebiyat uzmanlarımızdan bir tanesi editör olarak kadroya dahil edilmektedir. Araştırmada analiz ile ilgili kısımların bulunması durumunda ise istatistik alanında doktoralı iki arkadaşımızdan birisi dördüncü üye rolünü üstlenmektedir. Tezin genel şeklini vermek ve talep edilen tez yazım şablonuna uyarlamak üzere ise son üye kadroya alınmaktadır.
Öğrencinin bizimle birlikte çalışması ile birlikte kendisine bir Turnitin hesabı tanımlanmakta, yapılan tüm işlerin bizzat öğrenci tarafından orijinallik yönünden denetlenmesi sağlanmaktadır. Bundan sonraki aşamada, öğrencinin danışmanı ile periyodik olarak görüşebilmesini sağlayacak şekilde tezi parçalar halinde iletiyoruz. Bizim için en önemli husus, hazırlanan her bir parçanın danışman tarafından bizzat değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin tarafımıza iletilmesidir. Talep edilen revizeler tamamlandıktan sonra bir sonraki aşamaya ya da parçaya geçilmektedir. Bu çalışma sistemi ile danışmanın neler talep ettiği net bir şekilde ortaya koyulmakta, savunma esnasında her bir parçayı gören danışmanın öğrenciyi desteklemesi sağlanmakta ve bizim tarafımızda zaman ya da maddiyat kayıplarının önüne geçilmektedir.
Hazırlanan tezin savunma aşamasına gelmesi ile birlikte, yaptığımız işleri anlatabilmek ve savunmada karşılaşılabilecek muhtemel sorular üzerinde fikir alışverişinde bulunmak üzere öğrenciyi yine ofisimize davet ediyoruz. Kendisinin tez savunmasında kullanacağı sunum üzerinde görüşüyor, savunma için hazırlıklarımızı tamamlamış oluyoruz.
Savunma sonrasında talep edilecek revizelerde yine ekibimiz devreye girmektedir. Oluşturulan ödeme planında savunma sonrasına bırakılacak olan ödeme, savunmadaki revizeleri de üstlendiğimizin ve yaptığımız işlerde mutlak mezuniyet garantisi vermemizin en önemli göstergesidir.