• 0216 - 606 30 38

Yüksek Lisans Projesi Hazırlama

Yüksek lisans eğitimine başlayan öğrencilerin karşılaştığı en önemli sorunlardan bir tanesi tezli ve tezsiz yüksek lisans arasında kararsız kalmaktır. Tezsiz yüksek lisans programları, daha çok uzaktan eğitime dayandığı için zaman yönünden problem yaşayan, özellikle iş ve eğitim hayatını birlikte yürüten kişiler için daha cazip gelmektedir. Ancak, 2013 yılında yapılan düzenleme ile birlikte tezsiz yüksek lisans mezunlarının doktora yapma haklarının ortadan kaldırılması, kariyer planlamasında akademisyenlik hedefleri olan kişiler için önemli bir dezavantaj doğurmuştur. Yüksek lisans mezunu olunca statü ve dolayısı ile maaş artışı dikkate alındığında tezsiz de olsa yüksek lisansı tamamlamak önemlidir.
Tezsiz yüksek lisans öğrencileri ders dönemlerini tamamlamaları ile birlikte, “tezsiz” ifadesine tezatlık oluşturacak bir şekilde tez hazırlama süreci ile karşılaşırlar. Ancak yapılması talep edilen şey bir tez değil “bitirme projesidir”. Her ne kadar kimi enstitüler tersini uygulayıp, tez ile projeyi birbirine karıştırsa da, yüksek lisans projesi teze göre daha yüzeyseldir ve herhangi bir jüri karşısında savunma gerektirmez. Özetle bir ödev olarak değerlendirilebilir.
Her ne kadar ödev olarak düşünülmesi gerekse de bitirme projelerinin hazırlanmasında bilimsel etik kuralları geçerli olmakta ve enstitüye ait yazım kılavuzuna bağlı kalmak gerekmektedir. Bu noktada proje öğrencilerinin en çok zorlandığı bölüm olarak “intihal (alıntı) oranı” gündeme gelmektedir. Hali hazırda tez yazmak istemediği için bölüm seçimini yapan ya da iş hayatından zaman bulamayan öğrenciler hemen bir tez yazım merkezi arayışına girmekte ve kiminle çalışacağı konusunda kararsız kalmaktadır. Öğrenci açısından tereddütün en önemli sebebi güven problemi ve başarısız olma korkusudur. İşte tam bu noktada Tez Merkezi olarak öğrencilerimizin taleplerini çözmek üzere çaba sarf etmekteyiz.

NEDEN BİZ?

Yüksek lisans projesinin sınırlarını çok iyi bilen ekimiz, yılların getirdiği tecrübe ve birikim ile çalışmayı onaylayacak akademisyenin neler talep edeceğini en doğru şekilde analiz etmektedir. Proje yazdırma ya da danışmanlık talebi ile gelen öğrenci ile birlikte öncelikli olarak konu tartışılmakta, araştırmanın sınırları çizilmektedir. Öğrenci kendisine atanan alandaki uzman koordinatör ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek sureti ile çalışmayı en sağlıklı biçimde yürütmektedir. Danışmandan gelen her bir revize talebi titizlikle hayata geçirilmekte, enstitü tarafından hazırlanan proje yazım kılavuzuna uygun biçimde proje hazırlanmaktadır. Yukarıda söz edilen orijinalliğin sağlandığını ispat etmek üzere öğrenciye periyodik olarak Turnitin raporları iletilmekte, öğrencinin mezuniyeti gerçekleşinceye kadar iletişime devam edilmektedir. Sistemimiz içerisinde taahhüt ettiğimiz mutlak başarı sözünü de bir miktar ödemeyi mezuniyete bırakarak garanti altına almaktayız.