• 0216 - 606 30 38

Veri Toplama

Disiplin, teknik, konu ya da amaç fark etmeksizin başarılı bir araştırmanın temeli doğru veridir. Verilerin doğru olması ve bu verilerin yürütülen çalışma çerçevesinde ortaya atılan problemi çözebilmesi için birçok ölçütün göz önünde bulundurulması gerekir. Bu şartlar; doğruluk, güvenirlik, eksiksizlik ve kullanılabilirliktir. Bu şartların yerine getirilebilmesi için veri toplama aşamasından önce planlama çalışmasının yapılması ve araştırmanın amacına yönelik en doğru veri toplama tekniğinin hangisinin olduğunun belirlenmesi gerekmektedir.
Literatürde veri toplama için en yaygın olarak kullanılan beş yöntem bulunmaktadır. Bunlar; anket yöntemi, gözlem yöntemi, görüşme yöntemi, deney yöntemi ve tarama yöntemidir. Yukarıda belirtildiği üzere; doğru, güvenilir, eksiksiz ve kullanılabilir düzeyde verilerin toplanması için uygun yöntemin seçimi ile birlikte optimum veri toplama aracının oluşturulması ve pilot araştırmalar yapmak sureti ile en ideal verilerin temininin sağlanması adına adımlar atılması gerekmektedir.
Bu noktada Tez Merkezi olarak profesyonel veri analistlerimiz ve saha çalışanlarımız ile sizin için en uygun veri toplama yöntemini ve veri toplama aracını belirlemekte, profesyonel anketörlerimiz aracılığı ile çalışma örnekleminden en kaliteli verileri temin etmekteyiz. Verilerin toplanmasında saha çalışanlarımız örnekleme doğrudan ulaşarak yüz yüze veri temini sağlayabileceği gibi, oluşturmuş olduğumuz online veri toplama sistemimiz ile mail ve sosyal medya üzerinden de veri temini yapabilmekteyiz. Bununla birlikte, medikal çalışmalar için gereken etik kurul formlarını doldurmakta, örneklemi oluşturan sağlık kurumları ile temasa geçmek sureti ile veri setlerini oluşturmaktayız. Ekonometrik analizlerin devreye girdiği çalışmalarda ise online kaynaklardan data derlemesi yapmakta, gerekmesi durumunda örneklemi oluşturan işletmelerden temin sağlamaktayız.