• 0216 - 606 30 38

Tez Hazırlama Merkezi

Günümüz lisansüstü öğrencileri çoğunlukla tez yazılır şekilde verilen ilanları inceleyerek kendilerine yardımcı olacak bir tez hazırlama merkezi arayışı içerisindedir. Aslında tez hazırlama aşamaları boyunca destek alınabilecek bir tez yazım merkezi ihtiyacı oluşsa da, söz konusu talep tezin tümünü ücret karşılığında yazdırmaya evrilmektedir. İhtiyacın evrim geçirmesine neden olabilecek birçok gerekçe bulunsa da bunların en temelinde yatan şey öğrencinin “tez hazırlama nasıl yapılır?” sorusuna yanıt bulamaması ve bir türlü başlangıç noktasını tayin edememesidir. O halde bu soruya yanıt vererek tez hazırlama matematiği ve bununla ilgili hizmet veren işletmeleri tanıtalım.
Tez Hazırlama Merkezi

Tez Hazırlama Nasıl Yaplır?

TEZ HAZIRLAMA NASIL YAPILIR?

Pek çok öğrenci araştırmak istediği konuya ait hemen hemen tüm kaynakları derlemiş olmasına rağmen tez yazımına ilişkin hiçbir şey yapamaz. Tüm doneler elinde olmasına rağmen yazıma geçilememesinin nedeni, başlangıç noktasının tayin edilememesi ya da yanlış başlangıç yapılmasıdır. Tecrübe olgusunun devreye girdiği bu durumda tez hazırlama merkezi olarak tavsiyemiz, araştırma konusunun alt başlıkları için en kapsamlı makaleleri belirlemek ve her alt başlığın merkezine ilgili makaleyi yerleştirmektir. Bu şekilde tüm kaynaklar ilgili konuların altında kullanılmaya başlanacak ve tez hazırlama kolaylaşacaktır. Eğer alan araştırması varsa bunun da teze eklenmesi ile çalışma son bulacaktır.

TEZ MERKEZİ BU HAZIRLAMA EYLEMİNİ NASIL YERİNE GETİRMEKTEDİR?

Tez hazırlama konusunda kendisini yetersiz hisseden öğrenciler için Tez Merkezi olarak bu noktada öğrencinin talep ve beklentilerini karşılama gayretindeyiz. Vermiş olduğumuz tez hazırlama hizmetinde öncelikli olarak konu belirlenmesi ve bunun üzerine araştırma probleminin sınanacağı yöntemin seçilmesi için danışanlarımız ile istişareler yürütmekteyiz. Bu basamakta ve diğer tüm basamaklar da okul tarafından atanan danışmanın görüşlerini de dikkate alarak en ideal çalışma koşullarını yaratmaktayız. İkinci basamakta ise ilgili alan yazın taramasını gerçekleştirmekte ve tez yazım aşaması için öğrenciyi yönlendirmekteyiz. Herhangi bir anket çalışması ya da diğer teknik analizler için veri temini sağlayabileceğimiz gibi, ilgili analizleri alanında uzman ekip üyelerimiz tarafından doğrudan gerçekleştirmekteyiz. Bu şekilde yürüttüğümüz tez hazırlama faaliyetimizin son basamağında öğrenciyi tez savunmasına hazırlamaktayız.
TEZ MERKEZİ BU HAZIRLAMA EYLEMİNİ NASIL YERİNE GETİRMEKTEDİR?

TEZ HAZIRLAMA FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

TEZ HAZIRLAMA FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Tez Merkezi olarak fiyatlandırma politikamız işin niteliği ve bizden talep edilenler üzerine kuruludur. Çalışmalarımızda asla sayfa başına ücretlendirme yapmamakta, çalışmanın dili ya da teslim süresine göre ücretlerimizde değişiklik yapmamaktayız. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak adına kadromuzda bulundurduğumuz profesyonel yazarlar sayesinde öğrencilerimizi mezun ederken, fiyatlarımızı etkileyen tek unsur olarak konunun kendisini ön plana çıkarmaktayız.