• 0216 - 606 30 38

Tez Danışmanlık

Lisansüstü öğrenimi sırasında karşılaşılan tez hazırlama süreci oldukça zor geçmekte ve öğrenciler birçok zaman işin içinden çıkmakta zorlanmaktadır. Bu zorlukların en başında yeterli zamana sahip olamama ve süreci nasıl yürüteceğini bilememektedir. Okul tarafından atanan akademisyenin tez danışmanlık vazifesini layığı ile yerine getirememesi öğrenciyi farklı arayışlara yöneltmektedir. Bu sebeple de öğrencinin para karşılığında tez danışmanlık hizmeti satın alması ve destek beklemesi de kaçınılmaz olmaktadır. Tez Merkezi olarak bu noktada öğrencilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde belirleyen, buna yönelik en güncel çözümleri üreten ve kalite politikası ile ön plana çıkmaktayız. Kadromuzda istihdam ettiğimiz profesyonel yazarlar ilkeli ve şeffaf çalışma disiplinleri sayesinde tez danışmanlık çıtasını yükseltmektedir.
Tez Danışmanlık


TEZ DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

TEZ DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Lisansüstü eğitime olan talebin yüksekliğine paralel olarak tez desteği verdiğini iddia eden pek çok web sitesi kurulmuştur. Bunların birçoğu işletme bile değilken, geri kalanların neredeyse tümü sadece komisyonculuk yapmaktadır. Yani tez başlığını teslim alıp bir başkasına iletmekte ve bunun üzerinden aracılık ücreti almaktadır. Bu noktada kimden danışmanlık alındığı çok önemli bir husus olarak gün yüzüne çıkmaktadır.
Tez danışmanlık hizmeti alınacak yerler farklı olduğu gibi sunulan destek ve kalitede farklı olabilmektedir. Bu konuda tez danışmanlık şirketleri ile çalışarak onlardan tez danışmanlık hizmetleri alınacağı zaman bir araştırma yapılması ve bu araştırmanın neticesinde hizmet ve destek alınacak olan merkezin seçilmesi gerekmektedir. Zaman kaybının oldukça lüks olduğu tez hazırlama sürecinde, işlemlerin kolaylaşmasını sağlayacak kapasitede bir şirket ile çalışılması önemlidir. Bunu seçebilmek için de Tez Merkezi olarak mutlaka yüz yüze görüşme yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu şekilde karşıdaki kişi ya da kurumların profesyonelliğini ve konu hakkındaki bilgisini sınama fırsatı bulabilirsiniz.

TEZ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

Tez hazırlama sürecinde öğrenci tezinin tümü için hizmet alabileceği gibi; analiz, kaynak araştırması, tez düzenleme ya da intihal oranı düşürme gibi basamaklarda da destek talep edebilmektedir. Bu hizmetleri sağlayacak şirketlerin, özellikle bir başarı garantisi sunulabilmesi ve aynı zamanda özgünlük konusunda çalışma yapılabilmesi önemlidir. Daha önce de belirttiğimiz üzere, konusunda uzman ve profesyonel bir şekilde tez hazırlama için destek sunabilecek şirketlerin sayıları fazla değildir. Bu konuda bireysel çözümlerden ziyade bir ekip çalışması yapılması gerekmektedir. Alanda yıllarca emek harcamış uzman akademisyenlerden oluşan bir ekip ile tez hazırlama sürecinde başarı elde edilmesi mümkündür.

TEZ DANIŞMANLIK ŞİRKETLERİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

TEZ DANIŞMANLIĞI KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEKLER

TEZ DANIŞMANLIĞI KONUSUNDA PROFESYONEL DESTEKLER

Bahsedilen oldukça kapsamlı işlemlerin sorunsuz ve başarılı bir şekilde yapılabilmesi elbette tecrübeli ve belirli kalite politikasını benimsemiş bir ekip ile mümkün olabilmektedir. Bu konuda Tez Merkezi olarak yıllardır sürdürdüğümüz başarılı çalışmalar ile alanında en etkili ve güçlü tez danışmanlık merkezi olduğumuzu iddia etmekteyiz. Hazırlanacak tezler ile alakalı olarak gerekli olan tüm işlemlerin yapılması ve bu işlemleri tümü için mutlak başarı garantisi verilmesi kurumumuza olan güvenin göstergesidir. Çalışmanın en başında öğrenciye oluşturduğumuz Turnitin hesabından intihal oranı kontrolünü öğrenciye bırakmamız tüm çalışmalarımızın orijinalliğinin göstergesidir.