• 0216 - 606 30 38

Teknik Analizler

Mühendislik alanında yapılmakta olan çalışmaların birçoğunda laboratuvar koşullarından ya da simülasyonlardan veri elde edilmesi, bu verilerin analizi ve optimizasyonu sağlanmaktadır. Örneğin bir endüstri mühendisi üretim bandında ya da pazarlamada optimizasyon sağlarken genetik algoritmalar, bulanık mantık ya da yapay sinir ağları gibi teknikleri değerlendirmek zorundadır. Ya da bir makina mühendisi bir taşıt tasarımını gerçekleştirirken farklı akış simülasyonları ile optimum tasarımı yakalamaya çalışmaktadır.
Araştırılmakta olan problemin çözüm kümesini oluşturmak üzere yapılan bu analizler genel olarak teknik analiz ismi ile anılmakla birlikte, günümüz dünyasında birçok disiplinin iç içe geçmiş olmasından sebep, sadece mühendislik çalışmalarına özgü olarak düşünülmemelidir. Örneğin bir diş hekiminin geliştirmek istediği bir protezde ya da kompozitte malzeme, mukavemet ya da görüntü işleme gibi alanlardan destek alması kaçınılmazdır. İşte bu noktada araştırmacının söz konusu uygulamalar için yeterli laboratuvar koşullarını edinememesi ya da elde ettiği verileri işlemek üzere gerekli programları kullanmada yeterliliğe sahip olmaması önemli bir kısıt olarak ortaya çıkmaktadır.
Ekibimiz bünyesinde yer alan analistler ile birlikte, birçok akademisyenden destek almak sureti ile mühendislik kapsamına giren analizlerde laboratuvar koşullarını ve gerekli bilgisayar programları aracılığı ile teknik analizleri karşılayabilmekteyiz. Sıklıkla çalıştığımız branşlar makina mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, inşaat mühendisliği ve endüstri mühendisliği olmakla birlikte; Ansys, Abaqus, Catia, Solidworks, Gambit, Fluent, Matlab, Sap2000, Altium Designer, Proteus, AutoCAD, Etabs, Probina ve Powersim kullanma yeterliliğine sahip olduğumuz programlardan bir kaçıdır.