• 0216 - 606 30 38

Redaksiyon, Düzelti ve Editörlük

Hazırlanan her türlü bilimsel yayında, dikkat edilmesi gereken bir takım hususlar bulunmaktadır. Bu hususların başında kullanılan lisanın akademik bir renge sahip olması gelmektedir. Bununla birlikte, yapılan her alıntıda kaynağın belirtilmesi şeklinde sağlanabilecek bilimsel etik kuralları da çalışmalar için önemli bir kıstastır. Hazırlanan tez ya da makalenin teslim edildiği okul ya da dergiye ait yazım kuralları da üzerinde durulması gereken bir diğer husustur. Bir tez ya da makale hazırlama sürecinde yazılan her bir parçanın, kendisinden önce ya da sonra gelen diğer tüm parçalar ile anlam ve dil bütünlüğü içinde olması gerekmektedir. Özellikle bulgular kısmında ucu açık ifadelerden kaçınarak elde edilen verilerin sunulması oldukça önemlidir.
Tez Merkezi olarak, incelenmek üzere bize iletilen çalışmalarda ilk olarak, uzman bir ekip üyesi tarafından literatüre ters düşen herhangi bir noktanın olup olmadığının araştırılması için okumalar yapılmakta ve gereken revizeler sağlanmaktadır. Daha sonra metin, dil becerisi yüksek bir başka ekip üyesi tarafından dilbilgisi ve bütünlük testlerine tabi tutulmaktadır. Aynı zamanda alıntı oranını da kontrol eden ekip üyesi gereken düzeltmeleri yapmak sureti ile çalışmayı dizgi bölümünde görev alan ekip üyesine devretmektedir. Talep edilen yazım klavuzuna göre kaynakların yerleşimi ve şekil uyumluluğu düzenlenen çalışma öğrenciye teslim edilmektedir.