• 0216 - 606 30 38

Parayla Tez Yazdırma

Parayla tez yazdırma, Tez Merkezi tarafından profesyonel düzeyde sunulmakta olan bir hizmettir. Kendisinin marka tescili dikkate alındığında, bu alanda rakiplerinden önde olduğu açıktır. Kaliteden ödün vermeyen hizmet anlayışı çerçevesinde yürütülen tez yazdırma faaliyetinde, öğrenciye en iyi fiyatlar üzerinden en ideal çözümler üretilmektedir. Tez konusu, sayfa sayısı ve çalışma dili fark etmeksizin tüm hizmetlerde mutlak başarı garantisi verilmektedir. Sunulan güvenilir tez yazdırma hizmetinde profesyonel yazarların deneyimleri ön plana çıkmakta, en doğru kaynak araştırmaları yapılmakta ve mutlaka taahhüt edilen zaman diliminde çalışmalar teslim edilmektedir.
Parayla Tez Yazdırma

TEZ YAZDIRMA YAKLAŞIMINA ARZ-TALEP PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

TEZ YAZDIRMA YAKLAŞIMINA ARZ-TALEP PENCERESİNDEN BİR BAKIŞ

Piyasa koşullarında iş görenler kendilerine kadro edinebilmek için eğitim hayatlarına yatırım yapmaktadır. Bu yatırım eskiden bir üniversite mezuniyeti olarak görülürken, artık durum çok farklılaşmıştır. Lisans diploması neredeyse anlamsızlaşmış, lisans mezunları ara eleman olarak tabir edilen meslek lisesi mezunlarının kadrolarını doldurmaya başlamıştır. Hal böyle olunca da yüksek lisans ve hatta doktora piyasada aranan bir ön şart haline gelmiştir. Tabi iş görenlerin bu talebi artan üniversite sayısı arzı olarak karşılık bulmuştur.
Her ne kadar bir toplumun gelişmişlik göstergesi eğitim düzeyi ve sahip olduğu okul sayısı olsa da, maalesef özellikle lisansüstü düzeyde eğitim kalitesi çok düşmüştür. Aslında buna gerekçe olarak yukarıda ifade ettiğimiz gibi kişilerin sadece para kazanmak üzere yüksek lisans ya da doktora eğitimi talebinde bulunması gösterilebilir. Daha çok hali hazırda istihdam edilmiş olanlar tarafından tercih edilen ve çeşitli zorlukları beraberinde getiren bu süreçten kurtulmak için öğrenci maddi çözüm yollarını araştırmaktadır. Ders dönemini bir şekilde tamamlamasının ardından, tez hazırlama döneminde tabiri caizse parasını verip kurtulmak istemektedir. Bu da “tez yazdırma” yaklaşımını doğurmuştur.div>

EĞİTİM SİSTEMİNİN BİR AYNASI OLARAK PARAYLA TEZ YAZDIRMA

Tez yazdırma kelime grubu taşıdığı anlamdan dolayı, eğitim sisteminin durumunu tartışmaya açan bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Akademik çevrenin büyük çoğunluğu parayla tez yazanlar tarafından ortaya koyulan metinlerin başlı başına intihal konusu olduğunu ve herhangi bir akademik değer taşımadığını söylemektedir. Bir diğer kesim de yapılan işin yasadışı olduğunu savunmaktadır. Bu iki düşüncenin sürekli tartışılması, meselenin çözümünü zorlaştırmaktadır.
Hemen en başta belirtmek gerekir ki: Para karşılığında tez yazdırma yapan ya da yaptıranları tartışmak yerine, bu anlayışın ortaya çıkmasına neden olan unsurları gündeme getirmek gerekmektedir. Özünde bu sorunun kaynağı öğrenciye ilgili enstitü tarafından atanan danışmanda yatmaktadır. Her şeyden önce, danışmanların büyük çoğunluğu doktorasını yeni tanımlamış ve tez hazırlama hakkında çok bilgisi olmayan, öğrencilere nasıl danışmanlık sağlayacağından bir haber olan kişiler oluşturmaktadır. Bu alanda tecrübe sahibi olan danışmanlar da yoğunluklarını gerekçe gösterip, öğrencisine zaman ayırmamaktadır. Hayatında ilk defa tez hazırlama yükümlülüğü ile karşılaşan bu öğrencilerin de para karşılığında tez yazdırma anlayışına yönelmesinden başka çaresi yoktur.
Bu kişilerin neden bu tez hazırlama sürecinde yeteri kadar destek göremediğini araştırmak ve doğrultuda tartışma ortamları düzenlemek en doğrusu olacaktır. Akademik kadroda yer alma koşullarında yapılacak düzenlemeler sorunun çözümü için ilk çıkış noktasını oluşturmalıdır. Bununla birlikte, ülkemizde intihalin sadece kınama ile cezalandırılması yönetmeliklerinin değiştirilmesi de eğitim kalitesini yükseltecektir. Bu da beraberinde tez yazdırma arayışının ücretli tez danışmanlık anlayışına evrilmesi ile son bulacaktır. Gerekli düzeltmeler yapılıncaya kadar da tez yazım sektörü ayakta kalmaya devam edecektir. Çünkü tez hazırlama faaliyeti yürüten birçok kurum “tez vb. yazım bürolarının faaliyetleri” isimli bir vergi kodu altında hizmet vermektedir. Bu da parayla tez yazdırmak suç mu? sorusuna şüpheli yaklaşmaya neden olmaktadır.

EĞİTİM SİSTEMİNİN BİR AYNASI OLARAK PARAYLA TEZ YAZDIRMA

PARAYLA TEZ YAZDIRMAK SUÇ MU?

PARAYLA TEZ YAZDIRMAK SUÇ MU?

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, sektör içerisinde yer alan işletmeler genel olarak vergilerini yaptıkları iş üzerinden ödemektedir. Bizim de dahil olduğumuz bu gurup belki de hizmet sektörü arasında en çok hakkı yenilen kesimdir. Çünkü devletin resmi olarak tanıdığı bir işi yaparken, yaptığımız işin yasallığının tartışılması ilginç bir konudur. Bu durumda parayla tez yazdırma bizim açımızdan herhangi bir suç teşkil etmemektedir. Ancak tezlerin hazırlanma gerekçesi kişinin ilgili alandaki yeterliğini ispatlamak olduğundan müşterilerimiz açısından suç unsuru olmasa da etik kurallar ihlali teşkil edebilmektedir. Suçun oluşabilmesi için tezin başkası tarafından ispatlanması gerekliliği dikkate alınacak olursa da, aslında öğrencilerin tedirginliklerinin görece yersiz olduğu söylenebilir.

PİYASAYA GENEL BİR BAKIŞ: TEZ YAZDIRMA ÜCRETLERİ

Hemen hemen tüm ürün ya da hizmet taleplerinde müşteriler seçim yaparken ilk önce fiyat kriterini değerlendirir. Ücret olarak bütçesine en uygun ve en yüksek kaliteyi arzulamaktadır. Özetle tüm tüketici satın alma modellerinin temelinde fiyat performans oranı yatmaktadır. Bu bakış açısı tezini yazdırmak isteyen kişileri için de geçerlidir. Neredeyse tüm görüşmelerde ilk gelen soru tez yazdırma ücretleri nedir olmaktadır.
Yapılan işin akademik bir değer taşıması ve tüm konu ya da yöntemler için farklı koşulların gerçekleşmesinden dolayı genel bir fiyat skalasından bahsetmek imkansızdır. Tez Merkezi olarak yaptığımız çalışmaların fiyatını belirlemede ana kriter olarak teslim edilecek okul bilgisini ve tezde kullanılacak yöntemi dikkate almaktayız. Çünkü bu iki değişken işin zorluk derecesini belirlemektedir. Tezin sayfa sayısı ya da kullanılacak kaynakça miktarı çalışmayı sonlandırmadan belirlenemeyeceği için, tez yazdırma ücretlerinde sayfa sayısı ve kaynakça etkili olmamaktadır. Bunların yanında, başarı garantisi vermemizin doğal bir sonucu olarak da teslime kalan süreyi de fiyatı belirlemede dikkate almıyoruz.

PİYASAYA GENEL BİR BAKIŞ: TEZ YAZDIRMA ÜCRETLERİ