• 0216 - 606 30 38

Neden Biz

%100 BAŞARI GARANTİSİ

Oluşturmuş olduğumuz çalışma planı çerçevesinde yaptığımız tüm çalışmaların %100 başarılı olacağını garanti ediyoruz. Eğer herhangi bir nedenle çalışmanız başarısız kabul edilirse ödemenizi geri iade ediyoruz. Bununla birlikte, öğrencinin bizim başarısızlığımız nedeni ile harç gibi ekstra ödemeler ile karşılaşması durumunda tüm zararı karşılayacağımızı sözleşmelerimiz ile taahhüt ediyoruz.

GİZLİLİK

Tez Merkezi olarak müşterilerimizin bilgilerini kesinlikle üçüncü şahıslar ile paylaşmamaktayız. Öğrencinin tez hazırlama sürecinde bilgileri, sadece atanan koordinatörde saklanmaktadır. Süreç içerisinde görev alan ekip üyeleri öğrenci bilgilerinden haberdar olmadığı gibi, çoğu zaman da tez konusunun sadece kendilerine iletilen kısmından haberdar olmaktadır. Bu şekilde oluşturulan organizasyon yapısı sayesinde müşterilerimiz kendilerini %100 güvende hissetmektedir.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Tez danışmanlığını üstlendiğimiz kişilerin aynı zamanda kariyerlerini de üstlendiğimizin farkındayız. Bizim tarafımızdan yapılacak hatalar, öğrencinin gelecek planlamalarında önemli sorunlara yol açabilecektir. Bu nedenle danışmanlık sağladığımız öğrencilerimizi ofislerimizde ağırlamak bizim için çok önemlidir. Günümüzde tez yazdığını iddia eden birçok web sitesinin yüz yüze görüşme imkanının olmaması, onların daha çok kaçak faaliyetler gösteren ve zamanla piyasadan kaybolan, henüz kendilerine ait bir yüksek lisans çalışması bile yokken tez yazmaya kalkışan kişiler olduğunu gösteren delildir. Tez Merkezi olarak sektöre profesyonel bakışımız çerçevesinde, müşterilerin kimler ile çalıştığını mutlaka görmesi, talepleri ilk ağızdan aktarması gerektiği kanaatindeyiz.

TAKSİTLE ÖDEME

Tüm çalışmalarımızda müşterilerimize, tüm banka kartları üzerinden 9 taksite kadar ödeme kolaylığı sağlamaktayız. Bununla birlikte, nakit ödeme yapmak isteyen öğrencilerimiz için de taksitlendirme imkanı tanımaktayız.

PROFESYONEL KADRO

İnternet üzerinden tez yazım hizmeti verdiğini belirten kişilerin veya firmaların hemen hemen tamamı yardımcı doçent, doçent ya da profesörler ile çalıştıklarını iddia etmektedir. Biz böyle bir yalan ile müşterilerimizin gözünü boyamak üzere çaba sarf etmiyoruz. Kadromuzdaki insanların tamamı minimum yüksek lisans düzeyinde olup, profesyonel birer tez yazarıdır. Bizim tarafımızdan hazırlanan tüm tezlerde profesyonelliğin mutlak bir sonucu olarak %100 başarı ya da diğer bir ifade ile mezuniyet garantisi gelir.

KURUMSALLIK

Tez Merkezi olarak, oluşturduğumuz ekip ve sistem çerçevesinde müşterilerimiz ile kurumsal düzeylerde iletişim kurma ve kendisini sürekli geliştiren bir anlayış ile akademik yazına katkı sağlama anlayışındayız. İşletmemiz, sahip olduğu ismi marka tescili altına almakla birlikte, müşterilerini yüz yüze görüşmek üzere ofise davet etmesi ile mesleğe yepyeni bir bakış açısı kazandırmıştır.

ÖZGÜNLÜK

Günümüz teknolojik koşulları altında yapılan çalışmaların orijinallikleri Turnitin, Ithenticate ya da Urkund gibi belirli yazılımlar sayesinde kolaylıkla belgelenebilmektedir. Tez yazım sürecinde öğrencilerimiz için oluşturduğumuz Turnitin hesabını kendilerine teslim etmemiz ve diledikleri şekilde kullanmalarına müsaade etmemiz, yaptığımız işlerin orijinalliğine ne denli güvendiğimizin göstergesidir.

ADIM ADIM ÖDEME

Her çalışmamızda bizim için önemli olan mutlak başarının ve dolayısı ile müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Müşterilerimizin haklarını koruyabilmek ve ödeme konusunda kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak adına, hak etmediğimiz hiçbir ücreti talep etmiyoruz. Bu doğrultuda çalışmaya bir miktar peşinat ile başlıyor (bu miktar genellikle anlaşılan tutarın dörtte birine karşılık gelmektedir), çalışma parçaları teslim edildikçe ödeme talep ediyoruz. Tez çalışmalarına ait bir miktar ödemeyi (yine çoğunlukla çalışma ücretinin dörtte birlik bölümünü) savunma sonrasına bırakmaktayız. Bu şekilde yaptığımız işi ve öğrencinin başarısını garanti altına almaktayız.

LİSANS ÇALIŞMASI KABUL ETMİYORUZ

Bizler, lisans düzeyindeki arkadaşların çalışmalarının bir tez değil ancak ödev konusu olabileceğini düşünmekteyiz. İşletme olarak tüm yapılanmamız tez ve makale hazırlama üzerine kurulu olduğu için lisans düzeyinde hiçbir işi kabul etmiyoruz. Bununla birlikte her türlü ödev, sunum vb. çalışmalar da bizim hizmet alanımız dışında kalmaktadır. Bu yönümüz ile profesyonelliğimizin ve çalışma sahamızın sınırlarını en doğru şekilde çizdiğimize inanmaktayız.