• 0216 - 606 30 38

Makale Hazırlama

Bilimsel makaleler, gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin özgün sonuçların yer aldığı, dergiler aracılığı ile basılmış ve yayımlanmış raporlardır. Makaleler, özellikle akademisyenler için olmazsa olmaz, tüm ünvanlar için ön şart olarak görülmektedir. Bununla birlikte günümüzde doktora çalışmasını yapmakta olan akademisyen adaylarının da belirli sayıda makale yayınlaması gerekmektedir. Hatta birçok enstitü yüksek lisans tezinin savunmaya çıkabilmesi için ön şart olarak tezden bir makale türetilmesini talep etmektedir.
Akademik yazında yüksek öneme sahip olmasına rağmen birçok makale sadece kariyer basamağı için bir adım olarak hazırlanmakta ve sonuç olarak sayfa kalabalığından başka bir şey ifade etmeyen, bir tane bile atıf alamayan eserler ortaya çıkmaktadır. Birçok makale daha önceden yapılan çalışmaların rewrite edilmiş hali ile Turnitin ya da Ithenticate gibi programları kandırmaya yönelik olarak hazırlanmaktadır. Hakemlerin sayfa sayısının çok olmasını talep etmelerinden dolayı da maalesef sadece laf kalabalığından ibaret hiçbir şey anlatamayan yazılar ortaya çıkmaktadır. Ancak, J.D. Wattson 1953 yılında yayınlanan ve sadece 1 sayfalık DNA makalesi ile Nobel’i almıştır. Bu örnek göstermektedir ki, bilimsel yazın için önemli olan sayfa kalabalığı değil, içerikte anlatılanların değeridir.
Makaleler yazar tarafından hazırlandıktan sonra, yayımlayacak derginin hakemleri tarafından incelemeye tabi tutulur. Buradaki öncelikli kriter, içerik olarak yeterliliğin sınanmasıdır. Bununla birlikte dergiye ait yazım çerçevesine uygunluk kontrol edilmekte ve makalenin orijinalliği de yazılımlar aracılığı ile test edilmektedir. İçerik yönünden yeterli ve orijinal bulunan çalışmalar hakemlerin onayı ile ilgili dergide yayımlanır.

MAKALE HAZIRLAMA KONUSUNDA BİZ NELER YAPABİLİRİZ?

Tez Merkezi olarak, makale çalışmalarında hem öğrencilere hem de akademisyenlere destek olmaktayız. Hazırladığımız makaleler için %100 yayımlanma garantisi verilmektedir. Bu garantinin verilebilmesi için talep edilen çalışmanın mutlaka bir saha araştırması, deney ya da analiz gibi örnekler üzerine kurulu olması gerektiğini savunmaktayız. Bu şartlar ile hazırlanan metinlerin akademik yazına katkı sağlayacağını düşünmekteyiz.
Makalelerin hazırlanmasında mutlaka birincil kaynakları kullanmakta ve kullandığımız her bir kaynağı araştırmacıya alıntıların yapıldığı bölgeleri işaretlemek sureti ile teslim etmekteyiz. Bununla birlikte, önemli olan noktanın bulgular ve yorumlanması kısımları olduğundan hareketle, makalede her bir yargıyı ya da bulguyu literatür ile karşılaştırıp tartışmaktayız.
Daha önceden yazılan tezlerin makaleye dönüştürülmesi de ekibimiz tarafından verilmekte olan bir hizmet türüdür. Bu tür çalışmalarda, tezin içerisinden bölümleri özetleyerek almak sureti ile makaleyi oluşturmaktayız. Özellikle yüksek lisans düzeyindeki yetersiz sonuç ve yorumlardan dolayı genellikle bu bölümleri zenginleştirip, hakemlere sunulabilecek halde öğrenciye teslim etmekteyiz.