• 0216 - 606 30 38

Literatür Taraması

Akademik yazın için oluşturulan her çalışmada konu ile ilgili literatürün taranması ilk ve en önemli şarttır. Araştırma konusunun seçimini yapabilmek adına çalışılması tasarlanan değişkenlerin alan yazındaki yerinin araştırılması ile başlanan literatür taraması, araştırmanın genel çıktılarının sunulduğu ve değerlendirildiği sonuç bölümünü tamamlayıncaya kadar devam eder.

İYİ BİR LİTERATÜR TARAMASI NASIL OLMALIDIR

Doğru ve etkili bir literatür taraması yapabilmek için her şeyden önce araştırma problemine ait anahtar kelimeleri çok doğru kurgulamak gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta değişken isimlerini tek başına anahtar kelime olarak kabul etmek değil, araştırma değişkenleri ile ilişkili olabilecek diğer kelimeleri de araştırıyor olmaktır. Hazırlanan anahtar kelimelerin öncelikli olarak internet ortamında taranması ile kaynak derlemesine geçilebilir. Günümüzde artık her şeyin internet ortamında bulunabildiği dikkate alındığında, pek çok çalışmayı bir tane bile kitap okumadan, sadece makaleler üzerinden tamamlamak mümkündür. Ancak, kariyere yön vermesi mutlak olan tez ve makale hazırlama çalışmalarında en azından %30 oranında kitap kullanılması gerektiğini savunmaktayız.
Anahtar kelimeler eşliğinde ilgili kaynakların derlenmesi ile birlikte yazım aşamasına geçilir. Bu aşamada, kaynaklar arasında boğulmamak adına bir içerik planlaması yaparak öğrencinin kendisine yol haritası tanımlaması hayati önem taşımaktadır. Genel olarak oluşturulan her bölümün alt başlıklarının belirlenmesinde, alan yazında daha önceden kullanılan başlıkların dikkate alınması tavsiye olunur. Doğru ve etkili hazırlanan bir içerik ile öğrenci, alt başlıkları için kaynaklarından okumalar yapmak sureti ile literatürünü yazmaya başlar. Tüm yazım süreci boyunca bilimsel etik kurallarına bağlı kalmaya ve araştırma problemine ait gereken literatürü eksiksiz bir biçimde sunmaya özen gösterilmesi gerekmektedir.

TEZ MERKEZİ OLARAK LİTERATÜR DESTEĞİNİ NASIL SAĞLIYORUZ?

Yukarıda anlattığımız unsurları dikkate alarak, sağlayacağımız literatür desteğinde öğrenciden araştırma problemini ve araştırmasına ilişkin değişkenleri talep etmekteyiz. Bu değişkenler aslında araştırmada kullanılan veri toplama ve analiz tekniklerindeki faktörlerdir. Bu faktörleri dikkate alarak bir içerik oluşturup, çalışmaya ait literatürü eksiksiz bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz.
Tez Merkezi olarak literatür desteğinde önemle altını çizdiğimiz ve asla taviz vermediğimiz husus görmediğimiz kaynakların kullanılmamasıdır. Oluşturduğumuz literatürdeki tüm kaynakları iş tesliminde öğrenciye iletmeyi garanti etmekteyiz. Çoğu zaman başka çalışmaların kopyası şeklinde literatürlerin sunulmasının artık bilinen bir gerçek olmasından dolayı, birçok jüri üyesi ya da hakem kaynakları talep etmektedir. Biz de bu noktada öğrencinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına gereken önlemleri almakla yükümlüyüz.
Genel olarak hazırladığımız literatürde birincil kaynaklara ulaşmak önceliğimizdir. Daha çok makalelerden alıntı yapmayı tercih eden ekibimiz, çoğunlukla yabancı kaynak kullanımı gerçekleştirmektedir. Genel olarak İngilizce alıntıların öğrenciler için korkutucu olduğu bir gerçek olsa da Google Translate’in yaptığı algoritma değişikliği sonrasında artık hiç İngilizce bilmeyen bir insanın bile İngilizce metinlerden alıntılar yapması muhtemel olmuştur.
Özellikle ücretli yayınlanan dergilerdeki makalelere erişmek sureti ile en özgün literatür desteğini sağlamaya çalışmaktayız. Sağlanan destekte genel olarak alıntı oranı %10’un altında bırakılmakta ve ilgili oran Turnitin ya da Itehticate raporu ile belgelenmektedir. Kullandığımız kaynakları Google Scholar ile karşılaştırmakta ve kaynakçamızın eşleşme oranını artırmaya çalışmaktayız. Hazırladığımız literatürler öğrenciye, talep edilen tez yazım formatında ve istenen sayfa sayısı aralığında teslim edilmektedir.