• 0216 - 606 30 38

İntihal ( Alıntı ) Oranı Düşürme

Geçmiş yıllarda tez danışmanlığı ya da dergi hakemliği yapan akademisyenler, önlerine koyulan çalışmaların alıntılarını kontrol edebilmek üzere tamamen kendi bilgi birikimlerini kullanmaktaydı. Henüz akademisyen olmanın günümüzdeki kadar basit olmadığı bu dönemin akademisyenleri alıntıyı fark eder, öğrencileri bu nokta uyarırdı. Ancak günümüze gelindiğinde intihali engellemek üzere hazırlanan programların yaygınlaşmasında bağlı olarak, akademisyenler işin kolayına kaçarak sadece program çıktılarını dikkate almaya başlamıştır.

Aslında bu tür programların yaygınlaşması intihali önlemek adına bir dönüm noktası olsa da, aynı zamanda akademisyenleri tembelliğe ve dolayısı ile kalite düşüşüne sevk etmiştir. Çoğunlukla yapılan alıntıların tamamını programda göreceklerine inanan akademisyenler, müthiş bir güven ile sadece program çıktılarını dikkate almaktadır. Hatta bu programlar adeta bir şehir efsanesine dönüşmüş “bir makine varmış, tüm alıntıları yakalıyormuş” şeklinde öğrenciler için korkulu rüya haline gelmiştir. Öğrenciler açısından değerlendirilecek olursa söz konusu intihal tespit engelleme yöntemi büyük bir avantajdır. Çünkü, 2015 yılı itibari ile tüm Türkiye’deki üniversitelerin edindiği Turnitin gibi programların kandırılması oldukça basittir.
Her şeyden önce programlar sadece internet arşivini taramakla birlikte, birçok tezi arşivinde barındırmamaktadır. Bunun farkında olan bazı kesimler de geçmiş yılların çalışmalarının benzerlik oranını düşük görünce orijinal bir çalışma olarak teslim etmektedir. Diğer taraftan programın intihal tespit algoritması detaylıca analiz edildiğinde, cümlelerde yapılacak küçük modifikasyonlar ile benzerlik oranını düşürmek pek ala mümkündür.
Tez Merkezi olarak öğrencilerin benzerlik oranı yüksek çalışmalarında oranın düşürülmesi adına destek sağlarken, bilimsel etik kurallarını dikkate almaktayız. İzlediğimiz temel yöntem, kaynak gösterilen ve alıntı görülen yerleri rewrite etmektir. Bire bir alıntı olan yerlerde özetleme ya da parphrase etme ile benzerlik oranları düşürülmektedir. Benzerlik oranı düşürmek adına cümlenin anlamsız hale gelmemesi ya da anlamının değişmemesi prensibi ile hareket edilmektedir. Alıntı oranı öğrenci tarafından talep edilen sınıra kadar düşürüldükten sonra, alıntı oranını gösterir rapor ile birlikte öğrenciye teslim edilmektedir.