• 0216 - 606 30 38

Doktora Tezi Hazırlama

Doktora tezinin hazırlanması; araştırılması planlanan ana temanın üzerinden devamlı okuma ve analizlerin yapılması ile başlayan, araştırmaya ilişkin sonuçların derinlemesine analizi ile devam eden ve elde edilen sonuçlar üzerinden bir takım kararların üretilmesi ile son bulan uzun bir süreçtir. Genel amaç olarak öğrenci, bilim camiasının yanıtını bilmediği özgün bir soruyu araştırır. Bu yönü ile doktora tezi, diğer tüm akademik çalışmalardan ayrılan, uzun emekler sonucunda ortaya çıkan ve en nihayetinde öğrenciye akademik statü kazandıran uzun bir maratondur.
Zorlu bir eğitim hayatının son noktası olarak düşünülen doktora tez aşamasında, her şeyden önce beklenen orijinallikte bir konunun tespit edilmesi güçlüğü ortaya çıkar. Pek çok doktor ünvanını almaya aday öğrenci, önerdiği tez konularının jüri tarafından beğenilmemesinden ya da konu hakkında yeterli düzeyde yaratıcılığa sahip olamadığından dert yanar. Konu başlığı tüm güçlüklerine rağmen belirlenmiş olsa bile; doktora yeterliliği, saha çalışması, tez izleme komiteleri derken öğrenci bu maratonun hiç sonlanmayacağını ve doktorayı asla tamamlayamayacağını düşünmeye başlar. Her ne kadar tez izleme komitelerinde olur olmaz sorular ile kendisini terleten ve tez hazırlama sürecinde tüm koordinasyonu üstlenmesi gereken 5 jüri üyesi olsa da öğrenci, çoğu zaman aradığı desteği bulamaz ve ne yapacağını bilmez bir halde herhangi bir üretkenlik oluşturamadan zaman kaybeder. İşte tam bu noktada öğrencinin doktorasını tamamlamasında yardımcı olmak üzere Tez Merkezi devreye girer.

PROFESYONEL DANIŞMANLIK SÜRECİ NASIL GELİŞİR?

Öğrencinin tez hazırlama sürecinin hemen başındaki konu seçiminde öğrenci, ekibimiz tarafından yönlendirilmeye başlanır. İlk defa doktora tezi yazan öğrencilerin, çoğu zaman belirledikleri konunun altından kalkamaması göz önünde bulundurulduğunda, ekibimizin deneyimleri sayesinde belirlenen konu ve çalışma çerçevesi mutlak başarı sonucunu sağlayacaktır. Bu noktada hangi şehirde olduğuna bakılmaksızın öğrenci ile mutlaka yüz yüze görüşme yapılması gerekmektedir. Tercih edilen ana merkez işletmemize ait olan Bakırköy ya da Maltepe ofislerinden herhangi birisi olmakla birlikte, gerekli durumlarda öğrencinin bulunduğu şehirlere de yolculuk yapılabilmektedir. Karşılıklı görüş alış verişi ile atılacak ilk adımlar, sonraki süreçte yaşanması muhtemel problemlerin önüne geçmeyi sağlayacaktır.
Tez hazırlama sürecinin ikinci aşaması olarak öğrenci ile birlikte, kullanılması muhtemel tüm verilerin derlenmesi ve kataloglanması gerçekleştirilir. Hazırlanan excel formu içerisine tüm kaynaklara ilişkin bilgiler kaydedilmek sureti ile tez yazım çalışması sistematik hale getirilmiş olur. Bununla birlikte, eğer varsa saha araştırmasında kullanılmak üzere ilgili anket formları ya da veri setleri hazırlanır. Saha araştırmasının yapılmasında genel olarak üniversitelerin etik kurullarından bütçe çekmeyi tercih etmekteyiz. Bu şekilde hem veri toplama işleminin profesyonel ellere teslim edildiğini düşünmekte hem de öğrenciyi zaman ve maddiyat kaybından uzaklaştırmaktayız.
Devam eden aşamalarda öğrenci ile yapılan karşılıklı fikir alışverişleri doğrultusunda hazırlanan tez metinleri TİK önüne çıkarılmaya devam edilir. Bununla birlikte, tez çalışması üzerinden hazırlanması gereken tüm makaleler de üretilir ve ilgili dergilere kabul şartları için gereken tüm çalışmalar gerçekleştirilir. Alınan her bir revize titizlikle uygulanır ve tez yazım aşamaları bu şartlar ile tamamlanır. Savunma aşamasına gelindiğinde ise öğrenci ile birkaç ardışık görüşme gerçekleştirilir. Yapılacak savunmada kullanılacak materyaller hazırlanır, karşılaşılması muhtemel sorular ve diğer ihtimaller üzerinde durulur ve öğrencinin savunmada başarılı olabilmesi için gereken diğer tüm unsurlar yerine getirilir. Savunma aşamasının tamamlanması ile birlikte, talep edilen revizeler de tamamlanmak sureti ile öğrenci mezun edilmiş olur.