• 0216 - 606 30 38

Çalışma Sistemimiz

ÖN DEĞERLENDİRME

Öğrenci tarafından iletilen bilgiler, işletme ortaklarının herhangi birisi tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ekibimiz içerisinde çalışmanın yapılabilirliği araştırılır ve çalışmanın üstlenilmesine karar verilmesi halinde öğrenciye teklif iletilir.

KOORDİNATÖRÜN ATANMASI

Öğrenciden gelen onay ile birlikte, çalışmayı yürütecek koordinatör belirlenir. Bu andan itibaren müşteri sadece koordinatör ile temasa geçmeye başlar ve çalışma sonlandırılıncaya kadar iletişime devam edilir.

BAŞLIĞIN BELİRLENMESİ

Öğrencinin ilgi alanları ve mesleki deneyimi göz önünde bulundurularak konu başlığı üzerinde fikir alışverişinde bulunulur. Henüz başlık belirlenmedi ise koordinatör ile birlikte konu başlığına karar verilir.

ÖN ARAŞTIRMANIN YAPILMASI

Koordinatör, konu başlığı üzerinde bir ön araştırma yaparak genel çerçeveyi tasarlar. Ayrıca tez çalışmasında görev alacak minimum 5 kişilik bir ekip oluşturur.

ÇALIŞMA PLANININ ÇIKARILMASI

İstanbul’da bulunan öğrenciler Bakırköy ya da Maltepe ofisine davet edilir. Ulaşımı olmayan öğrencilere telefon kanalı ile erişilir. Karşılıklı görüş alışverişleri ile teze ilişkin genel şablon, zaman çizelgesi ve ödeme planı oluşturulur.

İLK ÖDEME VE TURNITIN HESABININ OLUŞTURULMASI

Öğrenciden alının ilk ödeme ile yürütülen çalışmanın orijinalliğini test etmek üzere bir Turnitin hesabı oluşturulur ve öğrenciye teslim edilir.

DANIŞMAN İLE İLK GÖRÜŞME

Oluşturulan çalışma planı, ön araştırmadan elde edilen kaynaklar ve varsa kullanılması tasarlanan anket ya da veri setleri ile öğrenci danışmanı ile görüşür. Alınan geri bildirimler ile yazım aşamasına geçilir.

METNİN OLUŞTURULMASI

Teze ilişkin metin bölümler halinde hazırlanır ve her bölümde hem öğrencinin hem de danışmanın onayı doğrultusunda gereken revizeler yapılır. Varsa anket analizi ve istatistik bulguları eklenir. Bir bölümün danışman tarafından tümüyle onaylanması gerçekleşmeden bir sonraki bölüme geçilmez.

TARTIŞMA VE SONUÇ

Danışmandan alınan geri bildirimler eşliğinde çalışmaya son rötuşlar yapılır ve tartışma/sonuç yazılmak sureti ile öğrenciye savunmaya hazır format teslim edilir.

SAVUNMA ÖNCESİ GÖRÜŞME

Öğrenci tekrar ofislerimizden birisine davet edilir. Hazırlanan sunum üzerinden tamamlanan çalışmaya ilişkin bilgiler aktarılır, öğrenci tez savunmasına hazırlanır.

SAVUNMA SONRASI REVİZELER

Tez savunmasından sonra talep edilen revizeler yerine getirilir ve enstitüye teslim edilmeye hazır ürün öğrenciye sunulur.