• 0216 - 606 30 38

Biyoistatistik

Biyoistatistik; yaşam bilimleri alanlarında geniş bir dizi ortaya çıkan problemleri incelemek için sayısal yöntemler kullanan bir bilim alanıdır. Biyoistatistik stokastik (değişken, rastlantısal) modeller ve yöntemler, algoritmalar ve genetik, biyoinformatik ve tıbbi biyolojik, tarımsal ve çevresel sağlık bilimleri veri analizi için grafiksel araçlar sağlar. Subselüler düzeyde (genetik, genomik, proteomik ve biyoinformatik), hücresel düzeyde (kanser modelleri, nöron modelleri, hücresel dağılım, hücre kinetiği ve yaşaması), doku/organ düzeyinde (farmakokinetik ve toksikolojik modelleme, görüntüleme teknikleri), bireysel düzeyde (klinik araştırmalar, yaşam tarihi, büyüme, yaşlanma ve hayatta kalma), ve nüfus düzeyinde (ekoloji biyomatematiksel modelleme, epidemiyolojik, demografik ve halk sağlığı araştırmaları) veriler için metodoloji ve modelleri içerir.
Eğri verisi ve fonksiyonel veri analizi, laboratuarlar arası test, Biyoistatistikte bayes modelleme, ekolojide istatistik modelleme, beslenme, biodemografi, nefroloji, psikiyatri ve sinir bilimi, istatistik genetik ve sıralama ve moleküler biyoloji için istatistik metotlar, sağlık koruma araştırmalarında istatistik, çevre ve epidemiyolojik veriler için mekansal yöntemler ve rastgele ve karma etki modelleri için istatistik yöntemler gibi alt konuları da kapsar.
Ekibimizde yer alan biyoistatistik doktoralı uzmanlarımız, yürütülmekte olan bilimsel araştırmalarda örneklem seçiminden başlayarak tüm analizlerde destek sağlamaktadır. Analizler çerçevesinde elde edilen bulgular araştırmacıya analiz çıktıları ve istatistik yorumları ile birlikte raporlanmaktadır.